[Shure]SVX1

  • 모델 : SVX1

  • 브랜드 : Shure

  • 기본구성 : 지퍼백

  • 옵션구성 : PG185TQG, PG30TQG

  • 마이크옵션 : 1.PG185 2.PG30

  • 오디오 출력 게인조정

  • 2AA 건전지 : 10시간 이상 연속사용

  • 마이크/라인 선택 스위치

카테고리:

설명

• Transmitter Type  Bodypack
• Dimensions  108 mm height X 64 mm width X 19 mm depth
• RF Output Power  10
• RF Output Power  10 mw
• Battery, endurance  10 h
• Weight  90 g